Terugbetaling

TERUGBETALING ZIEKENFONDS


De meeste ziekenfondsen betalen vanaf een bepaalde leeftijd uw pedicurebehandeling gedeeltelijk terug.

 

Als erkend pedicure heeft u via mij ook recht op deze tegemoetkomingen

Christelijke mutualiteit

CM biedt haar leden die diabetespatiënt zijn een tegemoetkoming van 5 euro met een maximum van 20 euro aan bij een bezoek aan de pedicure.  

Meer info op de  site van CM

 

Bond Moyson

Ben je ouder dan 65 jaar of ga je om medische redenen naar de pedicure of podoloog, dan heb je als lid van Bond Moyson recht op een terugbetaling van 12.60 euro per jaar. Meer info op de site van Bond Moyson

 

Onafhankelijk ziekenfonds

Laat je regelmatig je voeten verzorgen? OZ betaalt een tegemoetkoming van € 2,50 per sessie, tot 8 beurten per persoon per kalenderjaar: Meer info op de site van OZ

 

Liberale mutualiteit

Wie de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt of omwille van ziekte of handicap aangewezen is op professionele voetverzorging kan genieten van een jaarlijkse tegemoetkoming tot 30 euro in de kosten van verzorging door een pedicure. Meer info op hun website

 

Partena

Per pedicurebehandeling voorziet Partena Ziekenfonds een tegemoetkoming van 5 euro, met een maximum 6 sessies per jaar. Meer info op de website van Partena

 

Vlaams en neutraal ziekenfonds

Vanaf 60 jaar ontvangt U een financiële tegemoetkoming van 5 x 5,00€ per jaar. Alle info en voorwaarden vind u op hun website